MENU

Galéria a agapé

  Je chodba len komunikáciou alebo môže aj umožniť komunikáciu? Môže vytvoriť priestor na zamyslenie, zastavenie sa či zmenu? Projekt: Návrh predpolia kaplnky Klient: Pápežské misijné diela Fázy projektu: štúdia, realizačný projekt, autorský dozor Realizácia: 2019 Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Ivan Kanich Fotografie na textilných paneloch: Lukáš Bjaloň Zadaním bolo navrhnúť chodbu pred kaplnkou tak, aby mohla slúžiť viacerým účelom. Aby sa v nej mohli zhromažďovať ľudia po omši, aby si tam mohli niečo malé zobnúť a prehodiť pár slov. Zároveň však mala chodba slúžiť ako galéria, kde budú prezentovať rôzne predmety a fotografie získané na misiách. Navrhli sme prezentáciu fotografíí na textilných závesoch. Ľudia na fotografiách sú v životnej veľkosti, a keď prechádzate chodbou pozeráte sa im do očí. Stoja vám v ceste, musíte sa s nimi konfrontovať. Odsuniete ich na bok? Alebo im pomôžete a prispejete na misie. Posuvné textilné závesy nám umožnili vniesť do priestoru interakciu s návštevníkmi a možnosť optického oddelenia priestorov.
Read More ›

Byt na Zámockej

Kompletná rekonštrukcia interiéru Projekt: rekonštrukcia interiéru Fázy projektu: štúdia (výber nábytkov), realizačný projekt (elektroinštalácie, projekt osvetlenia, vzorkovanie materiálov a farieb), autorský dozor Realizácia: 2019 Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Eva Šperka  
Read More ›

Exteriér Domu Albrechtovcov

  Návrhy brány, dverí, sokla, exteriérového schodiska i vyriešenie anglického dvorčeka bez zábradlia v historickom kontexte boli pre nás výzvou. Takto sme sa s ňou popasovali. Projekt: Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1, Bratislava Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Ivan Kanich Záhradná architektúra: Ing. Lenka Hlubinová Vargová (Ateliér Papaver) Foto: Janka Kuššová
Read More ›

Brána Domu Albrechtovcov

  Nepriehľadná brána sa o pár krokov zmení na priehľadnú a poskytne priehľad do krásnej záhrady Domu Albrechtovcov. Takéto zadania nás bavia, . Miesto: Kapitulská 1, Bratislava Fázy projektu: štúdia, konzultácie s KPU, realizačný projekt Realizácia: 2019 Klient: Albrecht forum, o.z. Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD. Navrhnúť dizajn brány národnej kultúrnej pamiatky nie je ľahká vec. Musí vyhovovať pamiatkovým kritériám, vychádzať z historického tvaroslovia a zároveň spĺňať súčasné funkčné požiadavky. Dizajn sme konzultovali s Krajským pamiatkovým úradom, ktorý odporučil drevo ako hlavný materiál, kov na kovania a rybinový vzor. Želaním klienta bolo, aby bolo do dvora vidno, aj keď je brána zatvorená, čo v minulosti neexistovalo. Ako skĺbiť všetky tieto požiadavky? Kov sme okrem kovaní použili aj ako hlavný konštrukčný prvok. Rybinový vzor sme zachovali, avšak vynechaním každej druhej laty sme dosiahli priehľadnosť brány. Pri prechádzke ulicou sa brána javí ako plná, do dvora môžete nahladnuť, až keď sa k nej priblížite. Tento prístup uspokojil všetky strany a my sa tešíme, že sme skĺbili moderné s historickým a funkčné s estetickým.
Read More ›

Zobytnenie podbránia

  Máte radi miesta, ktoré dýchajú históriou? Aj my! Obdivujeme v nich vrstvenie jednotlivých štýlov, materiálov a architektonických prvkov. Je radosť im hľadať nové využitie: napríklad kútik na sedenie alebo „zarámovanie“ pracovnej časti v nikách. Projekt: zobytnenie podbránia Klient: súkromná osoba Autor: Ing. arch. Eva Šperka Zadanie: Zobytnenie podbránia historického vidieckeho domu pre príležitostné akcie s rodinou a kamarátmi.
Read More ›