MENU

Brána Domu Albrechtovcov

 

Nepriehľadná brána sa o pár krokov zmení na priehľadnú a poskytne priehľad do krásnej záhrady Domu Albrechtovcov. Takéto zadania nás bavia, 🙂.

Miesto: Kapitulská 1, Bratislava
Fázy projektu: štúdia, konzultácie s KPU, realizačný projekt
Realizácia: 2019
Klient: Albrecht forum, o.z.
Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD.

Navrhnúť dizajn brány národnej kultúrnej pamiatky nie je ľahká vec. Musí vyhovovať pamiatkovým kritériám, vychádzať z historického tvaroslovia a zároveň spĺňať súčasné funkčné požiadavky. Dizajn sme konzultovali s Krajským pamiatkovým úradom, ktorý odporučil drevo ako hlavný materiál, kov na kovania a rybinový vzor. Želaním klienta bolo, aby bolo do dvora vidno, aj keď je brána zatvorená, čo v minulosti neexistovalo. Ako skĺbiť všetky tieto požiadavky?

Kov sme okrem kovaní použili aj ako hlavný konštrukčný prvok. Rybinový vzor sme zachovali, avšak vynechaním každej druhej laty sme dosiahli priehľadnosť brány. Pri prechádzke ulicou sa brána javí ako plná, do dvora môžete nahladnuť, až keď sa k nej priblížite. Tento prístup uspokojil všetky strany a my sa tešíme, že sme skĺbili moderné s historickým a funkčné s estetickým.