MENU

Exteriér Domu Albrechtovcov

 

Návrhy brány, dverí, sokla, exteriérového schodiska i vyriešenie anglického dvorčeka bez zábradlia v historickom kontexte boli pre nás výzvou. Takto sme sa s ňou popasovali.

Projekt: Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1, Bratislava
Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Eva Šperka,
Ing. arch. Ivan Kanich
Záhradná architektúra: Ing. Lenka Hlubinová Vargová (Ateliér Papaver)
Foto: Janka Kuššová