MENU

Interiér Domu Albrechtovcov

Ako zhmotniť ducha miesta? Pozrite si náš návrh.

Projekt: Interiér Domu Albrechtovcov
Fázy projektu: štúdia, realizačný projekt
Realizácia: 2018 +
Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Ivan Kanich

Zadanie: Národná kultúrna pamiatka Dom Albrechtovcov sa nachádza na Kapitulskej 1 v Bratislave. Jej poslední obyvatelia boli Albrechtovci – rodina významných bratislavských hudobníkov. Domáca komorná hra bola bežnou súčasťou ich života spolu s mnohými návštevami priateľov. Ľudia sa u Hansiho cítili príjemne, uvoľnene, mohli sa rozprávať o akýchkoľvek témach a rozvíjať svoju myseľ i hudobný talent. Túto kultivovanú domácu atmosféru sme sa snažili zhmotniť v návrhu interiéru. Funkcia domu sa mení, bude v ňom kaviareň, hudobný salón, múzeum a výstavná miestnosť, coworking a malé ubytovanie. Hodnoty rodiny Albrechtovcov však zostávajú prítomné a citeľné v priestoroch aj dnes.