MENU

Galéria a agapé

 

Je chodba len komunikáciou alebo môže aj umožniť komunikáciu? Môže vytvoriť priestor na zamyslenie, zastavenie sa či zmenu?

Projekt: Návrh predpolia kaplnky
Klient: Pápežské misijné diela
Fázy projektu: štúdia, realizačný projekt, autorský dozor
Realizácia: 2019
Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Ivan Kanich
Fotografie na textilných paneloch: Lukáš Bjaloň

Zadaním bolo navrhnúť chodbu pred kaplnkou tak, aby mohla slúžiť viacerým účelom. Aby sa v nej mohli zhromažďovať ľudia po omši, aby si tam mohli niečo malé zobnúť a prehodiť pár slov. Zároveň však mala chodba slúžiť ako galéria, kde budú prezentovať rôzne predmety a fotografie získané na misiách.
Navrhli sme prezentáciu fotografíí na textilných závesoch. Ľudia na fotografiách sú v životnej veľkosti, a keď prechádzate chodbou pozeráte sa im do očí. Stoja vám v ceste, musíte sa s nimi konfrontovať. Odsuniete ich na bok? Alebo im pomôžete a prispejete na misie.
Posuvné textilné závesy nám umožnili vniesť do priestoru interakciu s návštevníkmi a možnosť optického oddelenia priestorov.