MENU

Perce-scope Viedeň

Podarilo sa nám vyhrať ďaľšiu súťaž, tentokrát na mestskú intervenciu vo Viedni. Hlavnou myšlienkou je zblíženie ľudí, známych i neznámych, počas pandémie pomocou hravej inštalácie periskopu. Teraz nás čaká realizácia. Miesto: Viedeň Fázy projektu: architektonická súťaž organizovaná viedeňským ateliérom feld72a Liebling Hausom Návrh: 2021 Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov, Zadaním bolo reflektovať zmenu využívania verejného priestoru následkom pandémie Covid-19. In times of reduced physical contact, the Perce-scope, questioning the perception of distance, reintroduces the concept of the visual (emotional) human remoteness vs closeness. The idea behind is to bring people closer to each other in pandemic times and keep reminding them of the importance of it in the post-pandemic future. The Perce-scope would serve as an extension of the public space in this “new” normality, in which we had to adapt and change a lot. One thing that for sure not only stayed the same but certainly grew bigger is the people’s need to meet and interact with their families, friends, loved ones. During these times as an extension of the public space creates a visual interaction of space, voices, atmospheres, emotions, memories… a grandmother and her […]
Read More ›

Rekonštrukcia hotela Ďumbier v Brezne

  Návrh rekonštrukcie hotela Ďumbier má ambíciu poskytnúť kvalitné služby medzinárodnej úrovne pre návštevníkov Brezna a zároveň byť obľúbeným miestom pre obyvateľov mesta. Miesto: Námestie generála Štefánika 31, Brezno Fázy projektu: architektonická súťaž, 1. miesto Návrh: 2021 Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov Ideové riešenie Nosnou myšlienkou návrhu rekonštrukcie hotela Ďumbier je revitalizácia vnútorného nádvoria, od ktorého sa odvíja koncepcia funkčného usporiadania hotela. Nádvorie, ktoré plnilo prevažne zásobovaciu a obslužnú funkciu sa stáva centrálnym exteriérovým pobytovým priestorom. Urbanisticky komunikuje s okolitými verejnými priestormi centra mesta a prepája sa s námestím a nábrežím. Poloverejný charakter nádvoria je pridanou hodnotou aj pre obyvateľov Brezna, no primárne slúži pre potreby hotela. Funkcie hotela ako hotelová lobby, reštaurácia, wellness a kongres obkolesujú nádvorie a podieľajú sa na jeho aktívnom využívaní. Slúži na oddych, nachádza sa tu terasa hotelovej reštaurácie a poskytuje priestor pre príležitostné kultúrne a spoločenské aktivity. Funkčno-prevádzkové riešenie Klenbová chodba bývalého meštianskeho domu je hlavným reprezentatívnym vstupom do hotela. Zároveň sa stáva akousi “pasážou,” ktorá prepája Nám. gen. Štefánika s nádvorím a poskytuje vstup do wellnessu, ktorý je navrhnutý ako samostatne fungujúci celok prístupný verejnosti. Dôležitým bodom funkčného návrhu je […]
Read More ›

Súťaž Parková

Náš návrh do urbanisticko-architektonickej súťaže na bytový súbor pre seniorov v Prievoze. Miesto: Parková ulica, Bratislava Fázy projektu: architektonická súťaž Návrh: 2020 Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov, Mgr, art. Zuzana Žúžiová Čupková, PhD., Ing. Lenka Hlubinová Vargová (Ateliér Papaver), Ing. arch. Eva Šperka Obytný súbor Parková má ambíciu byť nielen kvalitným miestom pre bývanie, ale byť súčasťou života v Prievoze. Verejné priestory, pre stretávanie a život širšej komunity, sú v Prievoze veľmi vzácne, a preto sa projekt otvára susedstvu. Zároveň je snahou vytvoriť bývanie, kde obyvatelia – seniori nebudú izolovaní, ale budú mať príležitosť zapojiť sa do miestneho života. 25 bytov tak dopĺňa komunitná kaviareň a klubovňa s knižnicou. Na riešenom pozemku kedysi fungovalo šľachtické záhradníctvo s početnými skleníkmi. Skleník sa stáva ústredným motívom aj novonavrhovaného obytného súboru. Je nielen odkazom na históriu, ale využitý ako komunitná kaviareň s knižnicou sa stáva centrom susedského života. Flexibilný priestor kaviarne sa dá využiť na susedské stretnutia, diskusie alebo prednášky. Na riešenom pozemku navrhujeme zachovať aj ďalší pôvodný skleník na pestovanie v rámci komunitnej záhrady. Hmoty dvoch obytných budov sú na pozemku umiestnené tak, aby vzniklo viacero zón s rôznym charakterom a atmosférami – […]
Read More ›