MENU

Manuál vonkajšej reklamy Zámocká

  Kultivácia farebnosti a vonkajšej reklamy na časti Zámockej ulice. Miesto: Zámocká 14, 16, 18 a 20, Bratislava Fázy projektu: štúdia, konzultácie s KPÚ, realizačný projekt Realizácia: 2020 + Klient: Spoločenstvo vlastníkov Zámocká 14-20, správca Miroslav Drobný Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov, Ing. arch. Kristína Jakubová Zámocká ulica je dôležitým turistickým prepojením medzi historickým jadrom mesta a hradom. Pôvodným architektonickým zámerom bolo vytvoriť kompaktnú zástavbu s celistvou mierkou, ktorá bude pestrá v detailoch. Štyri riešené objekty sú zložené z 11-tich celkov s iným výrazom a farebnosťou. Fasády boli zanedbávané, partery rôzne prefarbené, prevádzky si osádzali vlastné pútače. Bez regulácie reklamy vznikol chaotický a rušivý úsek, ktorý chceli obyvatelia skultivovať. Prvým krokom bolo zameranie pôvodnej farebnosti fasád a výber nových odtieňov, ktoré spolu pôsobia harmonicky. Výber bol tvorený v súčinnosti s KPÚ. Keďže v čase návrhu a realizácie projektu ešte nemalo mesto vlastnú metodiku reklamy bolo druhým krokom vypracovanie manuálu vonkajšej reklamy, ktorým sa majú prevádzky riadiť. Myslelo sa na nápisy na fasádach, výstrče, polepy okien, tabule a vitríny, číslovanie objektov, výber písma, kapotáže kvetináčov na parapetoch.
Read More ›

Predajňa SSV Nitra

Jedna z prvých predajní SSV podľa nového dizajn manuálu. Bola pre nás česť spolupracovať so štúdiom vizuálnej komunikácie Pergamen. Miesto: Nitra Fázy projektu: dizajn manuál predajní, štúdia, realizačný projekt, autorský dozor Klient: Spolok svätého Vojtecha v Nitre Autori: Ing. arch. Eva Šperka Foto: Ján Macák
Read More ›

Vinotéka Dve deci

Naša prvá spolupráca s grafickým štúdiom Pergamen. Miesto: Prešovská ulica, Bratislava Fázy projektu: štúdia, realizačný projekt, autorský dozor Realizácia: 2012 Klient: Vinotéka Dve deci Autor: Ing. arch. Katarína Antalová, PhD. Foto: Jakub Dvořák Premena kaderníctva na vinotéku zameranú na slovenskú produkciu. Cieľom bolo vytvoriť priestor s rôznymi zákutiami, ktorý by priniesol atmosféru starých bratislavských viech s použitím súčasných výrazových prostriedkov.
Read More ›

Kafíčko

Ekonomický refresh kaviarne – niekedy stačia aj malé zásahy pre vytvorenie novej atmosféry. Miesto: Obchodná ulica, Bratislava Fázy projektu: štúdia, realizačný projekt, autorský dozor Realizácia: 2017 – 2018 Klient: kaviareň Kafíčko Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD. Foto: Kristián Majzlan Zadaním bolo transformovať pôvodnú burgráreň na kaviareň, ktorá bude dýchať atmosférou kávových plantáží. Majiteľ je zanietený kávičkár, ktorý cestuje po svete a osobne vyberá plantáže a zrná tej najlepšej kvality, ktoré potom praží a varí úžasne kávy. Kaviareň mala pôsobiť útulne, ale zároveň nemala byť pohodlná natoľko, aby si ju ľudia vyberali ako svoju kanceláriu.
Read More ›