MENU

Vinotéka Dve deci

Naša prvá spolupráca s grafickým štúdiom Pergamen.

Miesto: Prešovská ulica, Bratislava
Fázy projektu: štúdia, realizačný projekt, autorský dozor
Realizácia: 2012
Klient: Vinotéka Dve deci
Autor: Ing. arch. Katarína Antalová, PhD.
Foto: Jakub Dvořák

Premena kaderníctva na vinotéku zameranú na slovenskú produkciu. Cieľom bolo vytvoriť priestor s rôznymi zákutiami, ktorý by priniesol atmosféru starých bratislavských viech s použitím súčasných výrazových prostriedkov.