MENU

Manuál vonkajšej reklamy Zámocká

 

Kultivácia farebnosti a vonkajšej reklamy na časti Zámockej ulice.

Miesto: Zámocká 14, 16, 18 a 20, Bratislava
Fázy projektu: štúdia, konzultácie s KPÚ, realizačný projekt
Realizácia: 2020 +
Klient: Spoločenstvo vlastníkov Zámocká 14-20, správca Miroslav Drobný
Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov, Ing. arch. Kristína Jakubová

Zámocká ulica je dôležitým turistickým prepojením medzi historickým jadrom mesta a hradom. Pôvodným architektonickým zámerom bolo vytvoriť kompaktnú zástavbu s celistvou mierkou, ktorá bude pestrá v detailoch. Štyri riešené objekty sú zložené z 11-tich celkov s iným výrazom a farebnosťou. Fasády boli zanedbávané, partery rôzne prefarbené, prevádzky si osádzali vlastné pútače. Bez regulácie reklamy vznikol chaotický a rušivý úsek, ktorý chceli obyvatelia skultivovať.

Prvým krokom bolo zameranie pôvodnej farebnosti fasád a výber nových odtieňov, ktoré spolu pôsobia harmonicky. Výber bol tvorený v súčinnosti s KPÚ.

Keďže v čase návrhu a realizácie projektu ešte nemalo mesto vlastnú metodiku reklamy bolo druhým krokom vypracovanie manuálu vonkajšej reklamy, ktorým sa majú prevádzky riadiť. Myslelo sa na nápisy na fasádach, výstrče, polepy okien, tabule a vitríny, číslovanie objektov, výber písma, kapotáže kvetináčov na parapetoch.