MENU

Návrh bytu rodičov

Čas sa nedá zastaviť a žiaľ každého rodičia starnú. Je dobré sa na to pripraviť dopredu aj prispôsobením bytu zníženej mobilite.

Miesto: Banská Bystrica
Projekt: rekonštrukcia interiéru
Fázy projektu: štúdia (výber nábytkov), realizačný projekt (elektroinštalácie, kladačské a stolárske výkresy, vzorkovanie materiálov a farieb)
Klient: súkromný investor

Autor: Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Katarína Antalová, PhD.

Zadaním bola rekonštrukcia bytu rodičov klienta. So zvyšujúcim sa vekom sa znižuje aj ich mobilita a tak bolo potrebné upraviť byt tak, aby v ňom dokázali plnohodnotne fungovať aj naďalej. Návrh bol spracovaný vo viacerých dispozičných a materiálových variantoch. Požiadavka bola tiež na podrobné rozpracovanie projektu tak, aby majstri dokázali objednať všetok tovar naraz a presne vedeli, čo ako urobiť. Nič sa nenechávalo na náhodu.