MENU

Interiér škôlky

 

Pracujeme aj na takých milých zadaniach, ako je škôlka. Na základe pôdorysov sme navrhli a zvizualizovali interiér triedy a jedálne.

Miesto: Bratislava
Fázy projektu: vizualizácie interiéru
Autori: Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Katka Antalová, PhD.